Select Page

В година и споменик на Александар Македонски
Напис

Автор: Анита Јовановска: изјави: Григориј Потоцки, Благоја Стефановски

Објавен во Вечер, Скопје
15.12.2005

 

Напис: PDF mk