Select Page

В година бесплатно на Венециско биенале
Напис

Автор: Весна Ивановска; изјави: Марија Ѓорѓова

Објавен во Дневник, Скопје

07.03.2009

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)