Select Page

Нов живот на „Фреската за НОВ“
Напис

Автор: С(офија) Ѓ(уровска)

Објавен во Нова Македонија, Скопје
16.10.1991

 

Напис: PDF mk