Select Page

Втората општа изложба на македонските художници

Критички осврт

Димитар Митрев

Реобјавено во Огледало, јануари 2011, стр. 7

Изворник: Нов ден, ноември-декември 1946 година

 

 

Осврт: PDF mk