Select Page

Втората изложба на македонските художници
Осврт

Автор: Хр. С.

Македонска мисъл – Месечно списание орган на Македонския научен институт, кн. 5‐6, год. 2

София

Януари – февруари 1947

 

Македонска мисъл, кн. 5‐6, год. 2:  PDF (види стр. 224-225)

Извадок: PDF (види точка 12)