Select Page

Врската меѓу природата и човекот
Интервју со Марко Погачник

Автор: Д. Марковска

Објавено во Вечер, Скопје
07.07.1982

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата