Select Page

Времето си оди толку брзо
Интервју со Искра Димитрова

Автор: Софија Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
14.03.2001

 

Интервју: PDF mk