Select Page

Временска прогноза / Weather report
Самостојна изложба / Solo exhibition
Тања Лажетиќ, Дејан Хабихт / Tanja Lazetic, Dejan Habicht

CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje
Ноември, 2001 / November, 2001

 

Текст: Тања Лажетиќ, Дејан Хабихт / Text: Tanja Lazetic, Dejan Habicht

Каталог / Catalog: PDF mk/eng