Select Page

Враќањето на Мазев, Мартиноски, Личеноски… е историски настан
Напис (за изложбата на дела од македонски уметници наследени во процесот на сукцесија на поранешна СФРЈ, во „Мала станица“)
Автор: Ангелина Димоска
Дневен весник „Нова Македонија”, Скопје
7 декември 2016 (бр. 23922)

 

Напис: PDF mk