Select Page

Во чест на Рембрант
Ликовни интервенции

Учесници: Станко Горѓиев, Златко Глигоров, Славко Тренковски, Ранко Дакиќ, Новица Арсовски, Зоран Mалиновски, Исмет Рамиќевиќ, Ристо Соколов, Јован Балов, Предраг Урошевиќ, Ванчо Јаков, Мирослав Поповиќ, Никола Фидановски, Симон Шемов
Организација: Симон Шемов и Никола Фидановски

Месарница „Баце” ул. Орце Николов бр.153 Скопје (во соработка со Домот на младите “25 мај”
11.06.1984, почеток: 19:30 ч.

 

Покана: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)