Select Page

Во Уметничката галерија во Штип: Самостојна изложба на Илија Пенушлиски
Напис
Автор: С. Ѓ. ; изјава: Илија Пенушлиски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
17.09.1987

 

Напис: PDF mk

 

 

>>> Линк до изложбата