Select Page

Во традицијата на експресионизмот
Критички осврт (кон изложбата на графики од ДР Германија, Работнички дом – Универзитет, Скопје,1965)
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
12.11.1965

 

Осврт: PDF mk