Select Page

Во слава на уметноста
Групна изложба (по повод 15 април – Светскиот ден на уметноста
Културно информативен центар – Скопје, Изложбени салони Империјал 1 и 2
Отворање: 15 април 2015, 20:00 ч.

 

Организација: Културно информативен центар – Скопје и Асоцијација за култура ИКОН
Организатор: Климе Коробар, претседател на ИКОН
Текстови во каталогот: Ферид Мухиќ, Ефтим Клетников

Уметници: Родољуб Анастасов, Илија Аџиевски, Решат Амети, Сергеј Андреевски, Агрон Абдули, Милан Андов, Илина Арсова, Дејан Арсовски, Жарко Башески, Ибрахим Беди, Невзат Бејтули – Кица, Нехат Беќири, Трајче Блажевски, Атанас Ботев, Гоце Божурски, Жанета Гелевска-Велјановска, Владимир Георгиевски, Ставре Димитров-Стадим, Слободан Живковски-Цобе, Дејан Иванов-Маргуш, Цветанка Јованова, Симонида Филипова-Китановска, Павле Кузманоски, Билгаип Кочишта-Биге, Росица Лазеска, Димитар Малиданов, Мирослав Масин, Мифтар Мемети, Доне Милјановски, Јовица Мијалковиќ, Вук Митевски, Срѓан Миќиќ, Томе Мишев, Касиопеја Наумовска, Данчо Ордев, Борис Петров, Петар Попчев, Исмет Рамичевиќ, Маријета Сидовски, Анета Ивановска-Симјановска, Илија Спасовски-Чендо, Сафет Спахиу, Тања Таневска, Денис Тенев, Новица Трајковски, Дијана Томиќ-Радевска, Микица Трујкановиќ, Ангел Чауш, Ѓорѓи Чулаковски-Ѓото, Стефан Хаџи-Николов, Фехим Хусковиќ, Симон Шемов, Емил Шулајковски, Тони Шулајковски, Јован Шумковски, Омер Калеши, Бернхард Холеман, Лиз Баерлајн, Тураја ал Баксами, Вели Блакчори и Паоло Чампини.

Покана: JPG mk