Select Page

Во Скопје: Мајскиот салон од Париз
Напис

Автор: Т(ашко) Ширилов

Објавен во Вечер, Скопје
13.07.1966

 

Напис: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата