Select Page

Во светот на боите и формите
Осврт

Автор: Паскал Гилевски

Објавено во Народна просвета, Скопје
08.12.1967

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата 12 Странски уметници

>>> Линк до изложбата Современа македонска скулптура