Select Page

Во пресрет на младоста
Групна изложба
Учесници: Благоја Маневски, Славчо Соколовски, Соња Шуловиќ, Јован Шумковски
Текст: Небојша Вилиќ
Изложбен салон Дом на ЈНА, Скопје
1986

 

Каталог: PDF мк

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)