Select Page

Во потрага по заборавениот говор
Изложба
Драган Најденовски, Владимир Симоновски, Стефан Малбашиќ
Текст: Владо Ѓорески

Дом на културата „Иван Мазов – Климе”, Кавадарци
19.10.2011

 

Каталог: PDF mk