Select Page

Во Охрид е отворена изложбата „Охридски мотиви“
Напис
Автор: не е наведен

Објавен во Нова Македонија, Скопје
Јуни 1961

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)