Select Page

Во музејот мора да се слушне гласот на контракултурата

Интервју со Петер Вајбел

Разговарал: Зоран Петровски

Објавено во Утрински весник, Скопје

19.11.2002

 

 

 PDF mk  (18 MB)

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)