Select Page

Во кореографија со
Монографија (второ издание, печатено во Македонија на македонски јазик)

Ирена Пејовиќ

Издавач: ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“, Гевгелија

2016

 

Монографија: PDF mk

 

 

>>> Линк до првото издание на англиски јазик, печатено во САД, 2015