Select Page

Во знакот на маниристичното
Осврт (кон изложбите на Никола Мартиноски во МАНУ, Стефан Хаџи Николов во Галерија „Стоби“, Елена Стефанова Тупарева во Галерија „Стоби“ и Вељо Ташовски во Уметничка галерија, Скопје 1993)
Автор: Владимир Величковски
Објавен во Нова Македонија, Скопје
19.11.1993

 

Осврт: PDF mk