Select Page

Во Вардар ќе се постават три живи врби на бетонски острови
Напис

Автор: Деспина Трајковска; изјава: Искра Димитрова

Објавен во Утрински весник, Скопје
12.07.2008

 

Напис: PDF mk