Select Page

Во Антологијата на меѓувоената југословенска боемска поезија: Две песни од Никола Мартиноски
Напис
Автор: не е наведен

Објавен во Вечер, Скопје
03.11.1976

 

Напис: PDF mk