Select Page

Вонреден успех на Ана Темкова
Напис

Автор: Т(ашко) Ш(ирилов)

Објавен во Вечер, Скопје
04.04.1970

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)