Select Page

Влегување во Јени џамија / Entrance to Yeni Mosque
Самостојна изложба / Solo exhibition

Атанас Атанасоски / Atanas Atanasoski
Текст: Лиљана Христова / Text: Liljana Hristova

 

Уметничка галерија, Битола / Art Galery, Bitola
Ноември 1998 / November 1998

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)