Select Page

Владимир Плавевски: колор фотографии
Самостојна изложба

Текст: Кирил Темков

Музеј на современата уметност, Скопје
Април – мај 1983

 

Каталог: PDF mk