Select Page

Владимир Георгиевски / Vladimir Georgievski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Ефтим Клетников / Text: Eftim Kletnikov

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje

10 – 25.05.1983

 

Каталог (нецелосен) / Catalog (incomplete): PDF mk/en

 

 

>>> Линк до освртот на Владимир Величковски