Select Page

Влагата ги откажа изложбите на Пикасо и Солаж
Напис

Автор: Весна Ивановска; изјави: Емил Алексиев

Објавен во Дневник, Скопје
05.01.2004

 

Напис: PDF mk