Select Page

Виктор Пасмор: Графики
Самостојна изложба

 

Музеј на современата уметност, Скопје

Јуни – јули 1983

 

Каталог: PDF mk