Select Page

Видување на уметноста на Ромите / Romano dikhibe ko arti
Самостојна изложба
Бруно Морели / Bruno Morelli
CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje
8 – 19.04.1998

 

Каталог: PDF mk/rom