Select Page

Видео / Video

Видео проекции

Музеј на современата уметност и Радио телевизија Скопје, Скопје

07 – 09.11.1984, секој ден од 17:00 – 20: 00 ч.

 

 

 

Програма: PDF mk
Допис (нецелосен материјал): PDF mk