Select Page

Вечер посветена на уметникот Киро Урдин и неговиот документарен филм „Вода и оган“
проекција
Киро Урдин

Градската библиотека, Софија / сала „Надежда“
Отворање: 26 ноември 2009, 18:00 ч.

Организатор: Културно информативен центар на Р. Македонија во Софија и Национална галерија на Македонија