Select Page

Весна Бајалска
Самостојна изложба

Осврт кон делата: Глигор Чемерски

Галерија МКЦ, Младински културен центар – Скопје
22 декември 2014, 20:00 ч.

 

Покана: JPG mk