Select Page

Венециското биенале е метафора за крајот на моето уметникување
Интервју со Томе Аџиевски
Автор: Весна И. Илиевска

Објавено на dnevnik.mk
28.03.2017

 

Интервју: PDF mk