Select Page

Венециското биенале е како олимпијада
Интервју со Никола Узуновски

Разговарала: Весна Ивановска

Објавено во Дневник, Скопје
09.02.2009

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)