Select Page

Великаните на македонската современа уметност
Групна изложба (од збирката на НУ Музеј – Куманово)

 

Уметничка галерија на Градски музеј, Крива Паланка
15 јули 2015

 

Учесници: Аврамовски Драгутин Гуте, Видимче Пецо, Ѓорѓиевски Ванчо, Јанчевски Трајче, Калчевски Ристо, Крмов Томислав, Малиданов Димитар, Мартиноски Никола, Перчинков Душан, Темкова Ана, Франговски Нове, Чемерски Глигор, Шемов Симон, Шулајковски Теофил

Каталог: PDF mk