Select Page

ВДИСТ
Групна изложба
Пецо Видимче, Јован Димовски, Методија Ивановски Менде, Перо Спироски, Борислав Траиковски
Текст: Живко Василевски
Галерија на современа југословенска графика, Битола
9 – 23 април 1974

 

Каталог: PDF mk