Select Page

ВДИСТ
Групна изложба (изложба на групата ВДИСТ)
Учесници/членови: Пецо Видимче, Јован Димовски, Методија Ивановски Менде, Перо Спироски, Борислав Траиковски
Текст: Јосип Деполо, Лиљана Христова

Галерија на современа југословенска графика, Битола
23.09 – 02.10.1984

 

Каталог: PDF mk