Select Page

„ВДИСТ“ постои
Интервју со Пецо Видимче и Борислав Трајковски
Автор: Г.

Објавено во Нова Македонија, Скопје
15.05.1965

 

Интервју: PDF mk