Select Page

Вајарскиот симпозиум во Прилеп почнува на 5 јули
Напис

Автор: П:П.

Објавен во Нова Македонија, Скопје
01.07.1966

 

Напис: PDF mk