Select Page

Васко Ташковски
Самостојна изложба
Текст: Петре М. Андреевски

Центар за култура и информации, Скопје
1970

 

Каталог: PDF mk