Select Page

Варијации на еден предмет
Рецензија (кон изложбата на Александар Јанкулоски – Цане, Работнички дом – Универзитет Скопје, октомври 1965)
Автор: Паскал Гилевски

Објавена во Нова Македонија, Скопје
17.10.1965

 

Рецензија: PDF mk