Select Page

Вангел Наумовски беше избркан од уметничко школо како неталентиран, а Салвадор Дали му дојде на изложба

Напис (во врска ретроспективно-монографската изложба на Вангел Наумовски во Даут пашин амам, Скопје; изјави и цитати: Рубенс Наумовски, Цветан Грозданов, Соња Абаџиева

Објавен на sdk.mk
25.12.2016

 

PDF mk