Select Page

Вангел Наумовски: акварели
Самостојна изложба

Текст: Викторија Васева Димеска

Музеј на современата уметност, Скопје
15 – 25.03.1983

 

Каталог: PDF mk