Select Page

Вангел Коџоман
Монографска публикација

Автор: Владимир Величковски

Издавач: Македонска книга, Скопје

 

Година: 1986

 

Автор на колорите: Благоја Дрнков и Марин Димески-Димес (Колори бр. 30, 32 и 47)
Рецензенти: Академик проф. Димче Коцо и проф. д-р Антоние Николовски

Монографија: PDF mk

 

(Од архивата на Јанчевски Владимир)