Select Page

Вангел Коџоман 1904 – 1994 / Vangel Kodzoman 1904 – 1994
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Мирјана Талеска / Text: Mirjana Taleska

Завод и Музеј – Куќа на Уранија, Охрид (Јули 1995) / Institute and Museum – House of Urania, Ohrid (July 1995)

Уметничка галерија, Скопје (Септември 1995) / Art Gallery, Skopje (September 1995)

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng