Select Page

Валентина Поцеска

Самостојна изложба

Текстови: Сузана Милевска, Владимир Величковски

Завод, музеј и галерија, Битола

22.11.1991

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)