Select Page

Бунтовник по природа
Осврт (кон изложбата на Никола Мартиноски, Уметничка галерија, Скопје, 1983)
Автор: Љубен Пауновски

Објавен во Студентски збор, Скопје
11.04.1983

 

Осврт: PDF mk