Select Page

Будење на солидарноста – Скопски урбани приказни
Групна изложба

Учесници: Кристина Божурска, Ангел Миов, Ален Реџепагиќ, Мирослав Стојановиќ- Шуки, Маја Кировска

Скопје

26.06.2013

 

Каталог: PDF mk