Select Page

Бруно Талпо / Bruno Talpo
Самостојна изложба / Mostra personale

Текст: Зоран Петровски, Бруно Талпо / Testi: Zoran Petrovski, Bruno Talpo

Музеј на современата уметност, Скопје  / Museo d’arte contemporanea, Skopje

06 – 20.09.1983

 

Каталог / Catalogo: PDF mk/it

 

 

>>>  Линк до написот во Глас

>>>  Линк до освртот на Паскал Гилевски

>>>  Линк до написот на Ј. Чернута